Utställning av förslag till föreskrifter om avfallshantering

Under perioden 5 februari – 2 mars 2018 ställs ett förslag till reviderade föreskrifter ut för granskning. Föreskrifterna utgör tillsammans med avfallsplanen den kommunala renhållningsordningen som är ett viktigt redskap för att styra hur hushållsavfall och liknande avfall ska hanteras.

Föreskrifterna är ett lagstadgat dokument och innehåller de bestämmelser som gäller för avfallshanteringen i kommunen. I föreskrifterna regleras hur ansvaret för avfallshanteringen är fördelat mellan kommunen, fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare. De innehåller även bestämmelser om godkända hämtningsintervall, anvisningar om sortering och prövning av undantag från föreskrifterna.

Föreskrifterna har reviderats dels för att anpassas till det nya 15 kapitlet om avfall i miljöbalken som trädde i kraft den 2 augusti 2016, dels för att möta nya behov för avfallshanteringen i kommunen.

Förslaget till reviderade föreskrifter är utställt under perioden 5 februari – 2 mars 2018 och under utställningen ges du möjlighet att lämna synpunkter och efter utställningen beaktas inkomna synpunkter. Föreskrifterna förväntas bli antagna under våren 2018.
Mera om utställningen

Snart hundra år och nytt namn
– Du har väl inte missat att vi bytt namn? Vi får många frågor och här berättar vi om grunden till det och hur vi har tänkt med det nya namnet. Kontakta oss gärna om du vill veta mer!
Luleå Renhållning AB byter namn till Lumire (Luleå Miljöresurs)
Vårt uppdrag idag ser annorlunda ut än vad det gjorde för hundra år sedan då företaget bildades. 1918 slängde varje person ca 30 kg sopor per år och vårt arbete handlade främst om renhållning, det vill säga hämtning av latrin och sopning av gator. Men tiderna förändras, allt nytt som produceras tär på jordens resurser och ju mer som produceras desto högre blir avfallsmängderna. 2016 slängde vi i snitt 467 kg sopor per person. Nu behöver vi minska avfallsmängderna genom att göra kloka inköp, källsortera, återvinna och återanvända. På så sätt drar vi alla vårt strå till stacken. Idag handlar vårt arbete om att skapa en hållbar miljö, dels genom att hämta avfall men också genom utbildning och rådgivning. Namnet är en anpassning till dagens verksamhet.

Lämna en kommentar

Jag accepterar webbplatsens användande av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng