Ordförande
Anna-Greta Bäckström
Krokusstigen 3
974 51 Luleå
070-519 79 94
annagreta.backstrom@outlook.com

Sekreterare
Roland Larsson
Ekorrstigen 21
97455 Luleå
070-683 40 35
birola@hotmail.se

Vice ordförande
Ivar Sallkvist
Måsgränd 7
974 55 Luleå
0920-667 87 | 070-324 75 67
ivar.sallkvist@live.se

Kassör
Christer Silverplatz
Örngränd 20
974 55 Luleå
0920-62 972 | 070-575 69 64.
christer.silverplatz@bahnhof.se

Ledamot
Robert Fältros
Harslingan 22
97455 Luleå
0920-62831 | 070-6686665
robert.faltros@gmail.com

Ledamot
Evert Kastebo
Valutavägen 23
974 51 LULEÅ
0920-65 254 | 070-341 33 01
evert.kastebo@gmail.com

Ledamot
Anders Nilsson
Måsgränd 11
97455 Luleå
070-679 70 75
anders.v.nilsson@gmail.com

Tapetseringsbordet
som medlemmarna kan låna gratis finns hos:
Anders Nilsson Måsgränd 11 | 070-679 70 75
Deponeringsavgiften på 50 kr får man tillbaka när bordet återlämnas