STYRELSE

Ordförande
Anna-Greta Bäckström
Krokusstigen 3
974 51 Luleå
070-519 79 94
annagreta.backstrom@outlook.com

Sekreterare
Roland Larsson
Ekorrstigen 21
97455 Luleå
070-683 40 35
birola@hotmail.se

Vice ordförande
Ivar Sallkvist
Måsgränd 7
974 55 Luleå
0920-667 87 | 070-324 75 67
ivar.sallkvist@live.se

Kassör
Christer Silverplatz
Örngränd 20
974 55 Luleå
0920-62 972 | 070-575 69 64.
christer.silverplatz@bahnhof.se

Ledamot
Robert Fältros
Harslingan 22
97455 Luleå
0920-62831 | 070-6686665
robert.faltros@gmail.com

Ledamot
Evert Kastebo
Valutavägen 23
974 51 LULEÅ
0920-65 254 | 070-341 33 01
evert.kastebo@gmail.com

Ledamot
Peter Rensfeldt
Orrgränd 15
97455 Luleå
073-806 83 91
peter.rensfeldt@gmail.com