SJÄLVBETJÄNING
E-tjänster som har med boende och miljö att göra.

nullLuleå kommun är ansluten till Mittbygges tjänster
Ska du söka bygglov i vår kommun? Då har du hittat rätt, detta och mycket mer kan du nämligen göra via denna portal. Mittbygge är en egen e-tjänst där du kan ansöka om bygglov och även anmäla åtgärder som inte är bygglovspliktiga som till exempel att bygga ett Attefallshus. Det är enkelt och bekvämt.

Vatten och avlopp
Felanmälan vatten och avlopp​
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp
Ansökan om enskilt avlopp av minireningsverksmodell
Vattenmätaravläsning

Ansökan om egen tömning av slamavskiljare och och kompostering av slam
Ansökan om egen tömning av slamavskiljare och spridning av slam på jordbruksfastighet
Ansökan om förlängt slamtömnings intervall för slamavskiljare

Alla e-tjänster