Föreningens integritetspolicy

Cookies
Den här webbplatsen sätter tillfälliga webbkakor när du använder vissa tjänster. Dessa kakor behövs för att dessa tjänster ska fungera. När du stänger ner webbläsaren kommer all information att raderas.

Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en webbkaka.
Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar.

E-post
Vi använder den e-postadress du förser oss med enbart för att skicka information och enstaka nyhetsbrev – bara till dig.

General Data Protection Regulation (GDPR)
I personuppgiftslagen finns det regler om hur och när man får behandla personuppgifter.
Som förening får man registrera uppgifter om namn, adress, telefonnummer, förtroendeposter och andra liknande uppgifter som behövs för föreningens administration. I en förening kan det också vara nödvändigt att registrera vilka medlemmar som deltar i olika aktiviteter som föreningen arrangerar.

Dataninpektionen – mer om dataskyddsförordningen (GDPR)