HERTSÖ VILLAÄGAREFÖRENING
Föreningen verkar för att boendemiljön förbättras och bevakas i samarbete med andra aktiva föreningar i Hertsön, Luleå och regionen. Hertsöns Villaägareförening är ansluten till Villaägarnas riksförbund.
HERTSÖVILLA
LULEÅ KOMMUN
  • Ärenden inför...

    Ombyggnation av vatten och avlopp i Kyrkbyn samt detaljplan på Notviken är några ärenden som stadsbyggnadsnämndens […]

  • Ärenden till...

    Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar fyra ärenden på sitt sammanträde den 1 juni. Bland annat en ny överenskommelse om […]

  • De får arrangera Luleås...

    Nu är det klart vem som får arrangera Luleås stora stadsfest 2021 och 2022. Fem anbud kom in och efter utvärdering står […]