HERTSÖ VILLAÄGAREFÖRENING
Föreningen verkar för att boendemiljön förbättras och bevakas i samarbete med andra aktiva föreningar i Hertsön, Luleå och regionen. Hertsöns Villaägareförening är ansluten till Villaägarnas riksförbund.
HERTSÖVILLA
LULEÅ KOMMUN
  • LSS-verksamhet stänger

    Luleå kommun stänger, efter hand, daglig verksamhet och sysselsättning till brukare inom LSS.

  • Stärkt beredskap inom...

    Luleå kommun genomför tillfälliga förändringar i verksamheten för att säkerställa god vård och omsorg […]

  • Ärenden inför...

    Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 9 april åtta ärenden, bland annat […]