HERTSÖ VILLAÄGAREFÖRENING
Föreningen verkar för att boendemiljön förbättras och bevakas i samarbete med andra aktiva föreningar i Hertsön, Luleå och regionen. Hertsöns Villaägareförening är ansluten till Villaägarnas riksförbund.
HERTSÖVILLA
LULEÅ KOMMUN
  • Luleå kommuns medverkan på Kvalitetsmässan 2019

    Luleå kommun kommer att delta i Kvalitetsmässan i Göteborg den 12–14 november 2019. Efter beslut i kommunstyrelsen 2019-10-07 har 300 000 kronor avsatts för detta […]

  • Luleå drar sig ur nomineringen till Sveriges...

    Luleå kommun har i drygt tre år deltagit i ett antal undersökningar och utvärderingar av kommunens kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. Det resulterade i att Luleå […]

  • Hamnfestivalen blir av 2020

    Nu är det bestämt att Luleå Hamnfestival körs nästa sommar i kommunens regi. I december kommer sedan ett förslag gå upp till politiken på att lägga ut […]