HERTSÖ VILLAÄGAREFÖRENING

Föreningen verkar för att boendemiljön förbättras och bevakas i samarbete med andra aktiva föreningar i Hertsön, Luleå och regionen. Hertsöns Villaägareförening är ansluten till Villaägarnas riksförbund.
HERTSÖVILLA
LULEÅ KOMMUN
  • Socialnämndens arbetsutskott...

    Den 13 augusti behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt sju ärenden. Bland annat ett förslag om förändringar i […]

  • Brand på stödboende på...

    Det har brunnit i ett flerfamiljshus på Bergviken. Huset används som stödboende inom Luleå kommun. Branden är nu […]

  • Bristande rutiner vid besök...

    En person hittades avliden i sitt hem efter att anhörig kontaktat hemtjänsten. Hemtjänsten hade inte sedan midsommarhelgen haft […]