HERTSÖ VILLAÄGAREFÖRENING

Föreningen verkar för att boendemiljön förbättras och bevakas i samarbete med andra aktiva föreningar i Hertsön, Luleå och regionen. Hertsöns Villaägareförening är ansluten till Villaägarnas riksförbund.
HERTSÖVILLA
LULEÅ KOMMUN
  • Kommunen gör en Lex...

    Efter en händelse vid ett gruppboende gör socialförvaltningen i Luleå en anmälan enligt Lex Sarah till Inspektionen […]

  • Patrik Bylin ny kultur- och...

    Patrik Bylin är Luleå kommuns nye kultur- och fritidschef. Han har varit tillförordnad chef för förvaltningen sedan oktober […]

  • Kommunala...

    Den kommunala bostadsförmedlingen Bostad Luleå startade oktober 2016 i syfte att säkra att boende fick behålla sin befintliga […]